Vreedzame school

De Vreedzame School

Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren. Onze school besteedt daarom structureel en systematisch aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Dit doen we middels de aanpak van De Vreedzame School. We doen dit omdat we onze leerlingen willen opvoeden tot verantwoorde burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om hen heen. 

De kern van De Vreedzame School bestaat uit een wekelijkse les voor alle groepen in de basisschool in conflictoplossing en de sociale competenties die daar voor nodig zijn. Ondanks dat is De Vreedzame School veel meer dan een lesmethode. Het is een aanpak, waarin de eigen kracht van kinderen centraal staat.

De Vreedzame School zorgt voor een verandering van de school- en klascultuur. Kinderen krijgen taken en verantwoordelijkheden in de klas, in de school, en ook in de omgeving van de school. Er worden aparte leerling mediatoren opgeleid die helpen bij het oplossen van conflicten. En de kinderen krijgen kinderen een stem: ze leren meedenken over hun omgeving en daar verantwoordelijkheid voor nemen. Zo leren de leerlingen allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als burger in onze democratische samenleving. De klas en de school zijn een oefenplaats voor democratisch, actief burgerschap.

 

Filmpjes Vreedzame School

Mediatoren:

Algemeen: 

De schoolregel Rap Clip:

Thema 1: 

 

Thema 2: 

 

Thema 3:

 

Thema 4:

 

Thema 5: 

 

Thema 6: